fishhouse.jpg - 98560 Bytes
Fish House on Fish Beach, Monhegan, Maine