Fish beach 3.jpg - 115551 Bytes
Fish Beach, Monhegan, Maine